Show Overview

Parametern podd tar upp vardagliga ämnen ur ett funktionshinderperspektiv. Ett intersektionellt perspektiv på ämnen som berör alla, oavsett funktionsvariation. Parametern podd är ett projekt som drivs av Unga rörelsehindrade Stockholm som är en ideell intressepolitisk förening som är en del av Förbundet Unga rörelsehindrade.

Artist

Unga Rörelsehindrade Stockholm

Category

Society & Culture, Podcasts, News & Politics
  • Purchases are only available on our Android app for the moment. Please click here to download the app.
Untitled
Unknown
00:00 / 00:00