Show Overview

AUDIOPODCASTPoul Henningsen dengang og nu - lysmageren i nyt lys. Kulturkritikeren og multikunstneren Poul Henningsen figurererstadig livligt i debatten, men ofte som skræmmebillede på en udefineret’kulturradikalisme’. Han er en mand alle har meninger om,tit på tredje hånd, hans ideer er delvis skjult af fordomme og uvidenhed,men der er også reel uenighed om ham. Dette seminar vildiskutere åbent og kritisk hvad han står for, og hvilken indflydelsehan har haft på dansk livsform og bevidsthed.Seminaret vil over 12 torsdage bringe fagfolk i debat med hinandenog med publikum for at afklare PH’s indsats og betydning. Deindkaldte kendere kommer fra historie, kunst-, teater-, arkitekturogdesignhistorie, litteratur-, sprog-, film- og medievidenskab,kvindeforskning, jura, teologi, medicin samt fra medierne og detpolitiske liv. De enkelte torsdage vil behandle PH’s idéhistoriskeplacering, PH som kritiker og lyriker, hans forhold til lys, arkitektur,byplanlægning og naturfredning, til revy og jazz, slaget omDanmarksfilmen 1935, hans kultur-, radio-, tv-kritik, hans forholdtil retsopgør og flygtningedebat 1945-47, til seksualitet, kropskulturog kvindesag, til arbejderbevægelse, kommunisme og konservatisme,til reklame og forbrugerkritik. Ved tre arrangementer erindlagt sang og musik fra PH’s repertoire, og vi slutter med en paneldiskussionom PH, folkelighed, frisind og arven fra ham, medrepræsentanter for flere kulturpolitiske positioner.I lighed med de tidligere forelæsningsrækker Den kulturradikaleudfordring (2000) og Det stadig moderne gennembrud (2002) erseminaret lagt som gå-hjem-arrangementer på et tidspunkt og påen central adresse der skulle være bekvem for mange. Der er friadgang for alle – så længe der er plads.

Artist

Københavns Universitet

Category

Podcasting, Podcasts, Technology, Education, Higher Education, Arts, Design

Latest Episodes

Untitled
Unknown
00:00 / 00:00