Show Overview

Chuyện Về Nabi Lut - cầu xin bình cho Người -: Bài thuyết giảng về câu chuyện của Nabi Lut – cầu xin bình an – kêu gọi giáo dân trở về Allah nhưng họ đã bất tuân và kết quả họ đã bị trừng trị thảm khóc.

Artist

Abu Hisaan Ibnu Ysa

Category

Islam, Podcasts, Religion & Spirituality, Education
Untitled
Unknown
00:00 / 00:00