Show Overview

1- Ñiŋ mukawandoo le timiŋkadiyaamubalafaa la kaayooluniŋhadiisoolunaatiminnudiyaamuta woo daajika kendo la.2- Ñiŋ mukawandoo le timiŋkadiyaamubalafaa la kadulaafobalafaakakedaaminnu to.

Artist

Muhammad Jobe

Category

Islam, Podcasts, Religion & Spirituality, Education
Untitled
Unknown
00:00 / 00:00