Episode Overview

John Urquhart examines the unique relationship between Gaelic language learners and the rock band Runrig. As well as learners from Scotland, Germany and Thailand, John meets Calum Macdonald and former band member Donnie Munro to discuss the importance of the language to the band since they first played together in 1973.Sùil air a' cheangal eadar Runrig agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. Tha Iain Urchardan a' coinneachadh ri luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig à dùthchannan cho fad às ris a' Ghearmailt agus Dùthaich nan Thai agus a' cluinntinn mun bhuaidh a thug a' chòmhlan orra gus a' Ghàidhlig ionnsachadh. Tha Iain cuideachd a' bruidhinn ri Calum Dòmhnallach agus ri Donnie Rothach agus iadsan a' mìneachadh cho cudromach 's a tha an luchd-leantainn dhan chòmhlan.

Embed Audio

Untitled
Unknown
00:00 / 00:00

  Select Theme

  Border

  Embed Audio

  <iframe width="560" id="changeurl" height="315" src="" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  Untitled
  Unknown
  00:00 / 00:00